• В Исперих и района се намират следните забележителности от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз:
  Исперих -паметник на хан Аспарух

  Исперих -паметник на хан Аспарух

  • Исторически музей – 08:00 – 17:00 ч.
  • Етнографска къща към Исторически музей – Исперих, ул. Стефан Караджа №9, 8 – 17 ч.
  • Демир баба теке ИАР „Сборяново“ – без прекъсване в светлите часове на денонощието целогодишно.
  • Комплекс Тракийска царска гробница при с. Свещари, ИАР „Сборяново“, 9 – 17 ч. без обедна почивка, почивни дни – понеделник и вторник, , има печат.
  • Вятърна мелница край с. Белинци 
   Вятърна мелница край с.Белинци

   Вятърна мелница край с.Белинци

Земите около град Исперих са обитавани от различни цивилизации още от времето на тракийските племена (IV – V пр. Хр.). Доказателство за това е тракийският град Хелис (Хелиос), който днес е превърат в историко-археологически резерват Сборяново. Запазени са уникални по своята същност гробници на тракийски владетели, крепостни стени, религиозни съоръжения и множество артефакти. Доказателство за уникалността на това място е фактът, че той е един от седемте български обекти в списъка на ЮНЕСКО.

 

 

 

Исторически музей

Исторически музей

За зараждането му като самостоялтелно селище няма много информация, предполага се че града се развива като място за панаири и обмяна на стоки. По време на Османското владичество се е наричал Кемаллар (Кемаалар, Кеманлар). С пристигане на първия заселник Кемал и неговия род, селището дълги години носи неговото име – Кемаллар (Кемаловците). В подкрепа на мнението, че селото било наречено на името на заселника Кемал, е и запазеното допреди десетина години предание за него. Гробът на Кемал баба се помнел и течал от поколенията, а надгробният му камък се намира в старото гробище в западния край на града.

 

Исперих паметник на хан Аспарух

Исперих паметник на хан Аспарух

 

 

Според една от легендите името произхожда от „Кем агалар“ (горделивите господари), които били свирепа банда разбойници, тормозеща местното население от турци и българи. Според друга хипотеза името идва от „Кем аалар“, което в превод означава „Кой плаче“, и се свързва с воплите и стенанията на затворниците в таен затвор, някъде в гъстите гори около днешния Исперих. Според друга хипотеза името Кеманлар произлиза от „кемане“ (цигулка) и означава на турски „цигулари“. Първите заселници на това място според тази версия били българи – гъдулари – скитащи музиканти.

 

През 1960 г. е обявен за град. Той носи името на кан Аспарух – основателя на Българската държава, чието име също се произнася и като „Исперих“.